BETONÁREŇ BERNOLÁKOVO

Vítame Vás na internetových stránkach spoločnosti WHW s.r.o. 

Hlavným zameraním WHW je výroba spracovanie betónu v rôznych formách . 

 

TRANSPORT BETÓN  

BETÓNOVÉ VÝROBKY

výroba je pod neustálym dohľadom skúšobných a kontrolných mechanizmov

stanovených podnikovými technologickými predpismy a príručkou kvality 

 

Kvalitu výrobkov zabezpečuje Kontrolný a skúšobný plán (KSP)
Záväzný je pre všetkých pracovníkov spoločnosti, ktorí sú začlenení
do procesu výroby a kontroly kvality čerstvého betónu a zatvrdnutého betónu.

Výroba a všetky výrobky majú platný certifikát kvality
vydaný oprávnenou organizáciu

 

 POPIS SPOLOČNOSTI WHW s.r.o.

Spoločnosť WHW s.r.o. na základe dlhoročných skúseností svojho majiteľa z oblasti výroby a predaja betónových zmesí a stavebníctva prevádzkuje od začiatku roku 2013 vlastnú výrobu transportbetónu a prefavýroby.

Nosnou činnosťou je poskytovanie komplexných dodávok certifikovaných betónových zmesí
/SK CERTIFIKÁT o zhode systému riadenia výroby a výrobcu SK12-ZSV-0562 QUALIFORM SLOVAKIA
podľa STN EN 206-1:2002/A1:2005/NA:2009/NA/O1:2011/
a výrobou kanalizačného systému – certifikovaných betónových skruží
/Vyhlásenie o zhode TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o. podľa STN EN 1917:2003/.

Rozsah činností je vykonávaný s kompletným zabezpečením transportu betónových zmesí domiešavačmi a čerpadlami betónu podľa charakteru jednotlivých stavieb.

Našim prvoradým cieľom je komplexná dodávka vo forme, ktorej výsledkom je hlavne kvalita a s tým spojená Vaša spokojnosť.

WHW je spoločnosťou v plnej miere odborne aj technicky vybavenou pre nasledujúce činnosti :

TRANSPORTBETÓN - prevádzka Bernolákovo – dve miešacie jednotky o objeme 0,75 m3,
produkcia počas 12 hodinovej prevádzky 600 m3 transportbetónu.

PREFAVÝROBA - výroba certifikovaných betónových skruží.

Od našej WHW to máte všetko na betón v termíne a najvyššej kvalite, preto nás neváhajte kontaktovať.

S úctou
Milan Rajter
majiteľ spoločnosti WHW

 

WHW SK 240 180 register-solventnych-firiem 

 

 

OTVÁRACIA DOBA

 

otvorené od - do
pondelok 7.oo - 17.oo
utorok 7.oo - 17.oo
streda 7.oo - 17.oo
štvrtok 7.oo - 17.oo
piatok 7.oo - 17.oo
 
Dodávka na objednávku je možná aj mimo otváracej doby